Hitra-ordføreren:

- Det har vært et valg mellom onder

Som følge av vindkraftutbygging på Hitra og Frøya, har øyene fått nytt strømnett verdt flere hundre millioner kroner. Energitilgangen er ikke lenger en flaskehals for nærings- og boligutviklingen i de trønderske øysamfunnene.

Utbygging av vindkraftverk har gitt Hitra og Frøya et nytt strømnett. Bildet er fra Hitra vindmøllepark på Eidsfjellet.   Foto: DAN ÅGREN

Ordfører på Hitra, Ole Laurits Haugen (AP), forteller at kystkommunene Hitra og Frøya tidligere har vært sårbare på grunn av nettlinjer med lav kapasitet og ei sentralnettlinje som har gått lenger inn i fylket.