Begravelser og bisettelser fredag 31. juli

Havstein kirke: