Minneord Karl Baadsvik

Det var med stor sorg vi fikk vite at Karl Baadsvik døde den 12. august, 78 år gammel. Karl, som oftest kalt Kalle, har vært en pionér og en gründer i norsk naturforskning, naturforvaltning og naturformidling i nærmere et halvt århundre. Kalles arbeid har hatt stor samfunnsmessig betydning.