Minneord Inger Lise Nyberg

Inger Lise Nyberg er gått bort. Både Trøndelag og Høyre har mye å takke henne for.
Hun var en av initiativtakerne til prosjektet RiT2000 - som endte opp som det nye St. Olavs Hospital i Trondheim. Sammen med andre politikere på fylkestinget har hun mye av æren for at vi fikk et nytt sykehus. Et av hennes viktigste bidrag i arbeidet med det nye sykehuset var at det skulle bli «pasientens sykehus», hvor tjenester organiseres for å sikre best mulig fremdrift og kvalitet på behandlingen for hver enkelt pasient. Når dagens helseminister bruker begrepet «pasientens helsetjenester» er dette et ekko av et politisk nybrottsarbeid som Inger Lise Nyberg stod for.

Hun var i mange år en sentral tillitsvalgt i KS (Kommunesektorens organisasjon). Hun var der blant annet del av teamet som arbeidet med de årlige lønnsoppgjørene. Her samarbeidet politikere med ulik partifarge, til beste for alle kommuner i hele landet. Inger Lise satte stor pris på å delta i dette arbeidet. Her var det lite av det politiske spillet og markeringsbehovet, og desto mer av en felles vilje til å finne gode og bærekraftige løsninger. Dette passet henne godt, for henne var gode resultater langt viktigere enn kortsiktig populisme.

Inger Lise var morsom og slagferdig, hun var et oppkomme av gode og treffende ordspill. Det var alltid livlig og morsomt sammen med henne. Mange historier og vitser ble fortalt, og utallige verdensproblemer ble løst, når man var sammen med henne. Hun kunne oppleves som tøff, det måtte man gjerne være for å bli kvinnelig politiker på høyt nivå for tredve år siden. Men hun var også omsorgsfull og snill mot nære medarbeidere og kolleger.

Inger Lise hadde en viktig egenskap som politiker: Hun sa det hun mente, og mente det hun sa. Noen kunne oppleve det som å være hard og kantete. For henne var det nok viktigere å være ærlig og redelig enn å dekke over uenigheter og utfordringer med halvsannheter og dårlige kompromisser. Hun var eksponenten for en kultur hvor uenighet ble løst med åpen og ærlig debatt - enten den foregikk internt i eget parti eller i folkevalgte organer. Det er egenskaper mange andre i politikken burde lære av.

Vi er takknemlige for tiden vi fikk sammen med henne, og for bidraget hun gjennom mange år ga til folkevalgte verv. Landsdelen vår ble litt bedre takket være hennes lange virke for fellesskapets beste. Våre tanker går til hennes barn, Hilde og Tormod og deres familier.