Begravelser og bisettelser onsdag 16. september

Lånke kirke: