Begravelser/bisettelser 22092020 - tirsdag

Havstein kirke: