Begravelser/bisettelser 24092020 - torsdag

Havstein kirke: