Selina har fått fast jobb:

- Mennesker med utviklingshemning er arbeidskraft

Trondheim kommune opprettet i 2019 ordinære stillinger øremerket utviklingshemmede, i samarbeid med organisasjonen Helt med. Resultatet taler for seg.

Selina Nordrum har fått fast jobb gjennom Helt med, på Dragvoll helse- og velferdssenter. Hun jobber fra 8-14.30 fire dager i uken, og har de samme pliktene og rettighetene som andre ansatte.  Foto: Sindre Vartdal

En rapport fra 2017 viser at det er 17 650 personer med utviklingshemning i yrkesrettet alder i Norge og at så godt som alle disse er helt utenfor det ordinære arbeidslivet.