Kunsten å se

Hangglideren understreker rommets romlighet

Om en skulle være i tvil, så kan det sies med en gang: Dette kunstneriske innslaget i hovedrommet på Heimdal videregående ser ikke bare ut som en hangglider. Det er en fullt ut fungerende hangglider. Verket heter da også kontant «Hang glider». Og der henger den. Som et kunstnerisk bidrag til rommet.

  Foto: Gustav Svihus Borgersen

Dette grepet åpner opp for en rekke refleksjoner. Kunstneren har bestilt en autentisk hangglider fra den italienske produsenten ICAR 2000, og vingene i tekstil har hun selv utformet. Oversikten over FNs bærekraftmål kommer i et bestemt sett med farger, og disse har hun tatt utgangspunkt i når hun laget de tekstile detaljene.