Begravelser/bisettelser 20102020 - tirsdag

Havstein kirke: