Begravelser/bisettelser 22102020 - torsdag

Havstein kirke: