Minneord Ragnar Johannes Rønning

Ragnar Johannes Rønning døde 27.10.20 vel 90 år gammel. Ragnar vokste opp i Trondheim og begynte som fyrbøteraspirant i NSB 09.08.48. Han ble ansatt fyrbøter i 1955 og lokomotivfører i 1963. Han bosatte seg på Heimdal.