Da Robert og Lillian gikk på barrikadene for første gang i sitt liv

Robert Bremnes var ni år da han begynte å fiske i Ytre og Indre Damvatn på Frøya. Nå strekker det seg en vei dimensjonert for tungtrafikk mellom ørretvannene.

Vindkraftutbygingen på Frøya. Aksjonister i Nessadalen  Foto: Kim_Nygaard

- Jeg har jaktet og fisket i Frøyahauan i over 50 år. Jeg var 16 da jeg fikk min første hagle og begynte å jakte ryper. Jeg var ni år gammel da jeg fikk mine første ørreter i Damvatnene. Nå kjenner jeg meg ikke igjen.