Begravelser/bisettelser torsdag 3. desember

Havstein kirke: