Minneord Haakon Waadeland

Professor emeritus Haakon Waadeland sovnet stille inn første juledag 2020, 93 år gammel. I 45 år var han tilsatt ved ulike institusjoner som alle i dag tilhører NTNU, fra 1965 til 1997 som professor i matematikk. Det meste av tiden, før NTNU ble opprettet, var han tilknyttet Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH). I løpet av sin yrkeskarriere hadde han flere lengre forskningsopphold i Tyskland og USA. Han var aktiv med matematikk og kom daglig til instituttet lenge etter at han fratrådte ved fylte 70 år.