Begravelser/bisettelser 14012021 - torsdag

Strinda kirke: