Minneord Sigfred Tønnesen

Sigfred Tønnesen, mest kjent bare som «Siggen», er gått bort etter en tids sykdom, 74 år gammel. Tønnesen var en aktiv kokk og restaurantmann i Trondheim gjennom flere tiår, både som kokk på kjøkkenet hos andre restauratører og med egen virksomhet. Tønnes Taco bak daværende Olaf T. Ranums musikkbutikk i Olav Tryggvasons gate, som han startet i 1983, var en av byens aller første fastfood-steder, og bekreftet det en av hans kolleger i bransjen har uttalt om Tønnesen, at han aldri var redd for å gå inn på nye arenaer. Han manglet ikke vyer og ideer, og gikk alltid «all in» i det han gjorde. Med tacostedet sitt var han langt forut for trendene i bransjen, men Tønnes Taco ble en institusjon i byen og en stor suksess i de ti årene han holdt det gående.