Minneord Ellen Kristine Havig

Tine - Ellen Kristine Havig døde 4. januar, 72 år gammel, etter mange års sykdom. En sykdomsperiode som krevde mye av Tine og hennes nærmeste. Tross disse vanskelige årene, beholdt Tine humøret og gleden over samvær med familie og venner. Familien var Tines omdreiningspunkt i livet. Sammen med sin mann Jørgen, var hun viktig og nærværende i barna, svigerbarna og barnebarnas liv.