Begravelser/bisettelser tirsdag 26. januar

Havstein kirke: