Minneord Arild Hagen

Det var med vemod at vi fredag 29. januar mottok meldingen om at vår tidligere adm. banksjef Arild Hagen hadde gått bort 71 år gammel. En dyktig leder og en flott kollega hadde måttet gi tapt for kreften som rammet han i 2006.