Minneord Grete Haug

Grete Haug døde 4.februar 2021, bare 65 år gammel. Vi som var glad i henne, må komme oss videre ved hjelp av de gode minnene om fargerike, livlige og tapre Grete.