Minneord Øystein Pettersen

Den 15. februar kom budskapet om at Øystein Pettersen var gått ut av tiden, 83 år gammel. Det tynnes ut i rekkene blant norske bergingeniører. Øystein Pettersen var født i Skien i november 1937. Han avla eksamen ved Bergavdelingen NTH linje C i 1964. Som bergingeniør fikk han prøve de forskjellige sidene ved yrket. Han var det som våre naboer svenskene kaller en «tväringenjør», det vil si en ingeniør med kunnskaper innenfor forskjellige tekniske disipliner. En bergingeniør må nødvendigvis være i stand til å løse forskjellige tekniske utfordringer.