Minneord Karl Øystein Pettersen

Bergingeniør Karl Øystein Pettersen døde brått lørdag 13.februar. Han ble 83 år. Et spennende og begivenhetsrikt bergmannsliv er over. Denne spreke og friluftinteresserte mannen var på slutten hemmet av kols og pustebesvær. Øystein vokste opp i Skien hvor han tidlig gjorde seg bemerket som pasifist og organisasjonsmenneske, og hadde hele livet sin plass på venstresiden i norsk politikk. 1 september 1959 ble vi immatrikulert på Bergavdelingen ved NTH. I tillegg til studiet deltok Øystein aktivt i Bergstuderendes forening, Studentersamfundet og NTHI. For sin innsats for Bergstuderendes forening ble han slått til ridder av ordenen Lapis Nidarosiensis