Minneord Ivar Uglestad

Så er en flott sangerbror gått ut av tiden. Ivar Ugelstad døde 16.mars, 89 år gammel. Ivar kom til Levanger tidlig på 70-tallet som musikkpedagog ved lærerskolen. Ved siden av å undervise i musikkpedagogikk, dirigerte han lærerskolens kor i en periode. Han sang og spilte også på fritiden, og sosial som han var, fikk han mange venner.