Dette er utbyggingsplanene for jordene i Trondheim

De rødgrønne tar et nytt grep om byutviklingspolitikken. Nå skal en utvidet Grønn strek med 100-årsperspektv sette grenser, mens skolekapasitet, boligbehov og klimavennlige reiser skal bestemme takten i utbygginga.

De rød/grønne politkerne åpner for noe bygging på matjord i Trondheim, men verner også store deler gjennom Grønn strek. F.v: Ola Lund Renolen (MDG), Silje Salomonsen (SV), Marte Løvik (Sp) og Roar Aas Ap).  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

De rødgrønne partiene skal verne over 700 dekar med dyrka mark. Mye av arealet får styrket vern gjennom Grønn strek.