Minneord Nils Kjerstad

Nils Kjerstad døde 16.april, 77 år gammel. En pålitelig, real og trivelig arbeidskar, og en av våre beste venner, er gått bort.