NTNU må spare to milliarder på campus:

- Alternativet til å bli sint, var å ta til tårene

- Dragvollfagene er brukt for å få til NTNU-samling rundt Gløshaugen. Nå kan disse fagene bli taperne i campussamlingen, sier NTNU-styremedlem Kristin Melum Eide.

Dragvoll: Styremedlem Kristin Melum Eide frykter trinnvis campusutbygging med spøkelsesby som resultat. Dragvoll tømmes fag for fag, og noen få små fagmiljø blir igjen mens lysene slukkes i nabolokalene.  Foto: Morten Antonsen

I 2014 var Kristin Melum Eide forholdsvis ny i NTNU-styret. Hun valgte å stemme for samlokalisering.