Minneord Marit Kristiansen

Marit Kristiansen døde 23.mai, 69 år gammel. Hun begynte som behandler ved Blå Kors Lade Behandlingssenter(LBS) i 1994. Hun hadde da en langsiktig plan om at det var her hun ville jobbe. Dette er beskrivende for hvordan vi opplevde Marit, hun fikk gjennomført det hun bestemte seg for. Frem til 1998 jobbet Marit ved ulike avdelinger ved LBS. I 1998 ble det opprettet et team som skulle arbeide med gravide rusavhengige, “Gravideteam”, der ble Marit sentral. Gravideteamet gjorde nybrottsarbeid i oppbyggingen av behandlingstilbudet til denne sårbare og utsatte gruppen. Gjennom hele sitt virke ved LBS har Marit vært involvert i omfattende utadrettede prosjekter i tillegg til det direkte arbeidet med gravide ved LBS. Hun drev aktivt med undervisning og veiledning.