Slår alarm om situasjonen på føden i sommer - mangler over hundre vakter

Steile fronter om turnus skaper bekymring for forholdene på fødeavdelingen på St.Olav hospital i sommer. Tillitsvalgte frykter at de ikke vil klare å gi en fødselshjelp som er faglig forsvarlig.

Elin Halsen Vevelstad, hovedtillitsvalgt for jordmødrene ved St. Olavs hospital, er frustrert over sommerturnusen.   Foto: Jan Langhaug

Det er nærmest blitt en årviss sak at det blir bråk rundt forholdene for fødende på norske sykehus sommertid.