Slik kan den nye Brundalsforbindelsen i Trondheim bli

Trondheimspolitikerne har vedtatt planer for Brundalsforbindelsen som skal gå mellom IKEA og Jonsvannsveien.

Kart over den nordligste delen av Brundalsforbindelsen.  Foto: Fra sakspapirene til bystyret

Brundalsforbindelsen er en planlagt veiforbindelse mellom E6 Omkjøringsvegen (ved IKEA) og Jonsvannsveien (fylkesvei 861) i Trondheim.