Minneord Joralf Gjerstad

Joralf Gjerstad døde 18. juni, - 95 år gammel. Joralf var et stort og ualminnelig medmenneske. Men han var det på en så alminnelig måte. Han behandlet alle likt. Kom du til ham, ble du tatt imot som den du var. Noe av det sterkeste ved det å møte ham, var å kjenne på den roen, nærheten og tryggheten han hadde med seg. Hans medmenneskelighet var unik. Den var helbredende i seg selv.