Minneord Åge Midtgård

Trompeteren og flygelhornisten Åge Midtgård gikk ut av tiden lørdag 26. juni , 78 år gammel. Med Åge er en viktig stemme i trøndersk og norsk jazz borte.