Nå forsvinner parkeringsplassene i Fjordgata

Arbeidet med ny sykkelvei i Trondheim sentrum er i gang.

Her er arbeidet i gang. Parkeringsplassene fra Ravnkloa og bort til krysset mellom Fjordgata og Jomfrugata er i første omgang fjernet.  Foto: Kristoffer Furberg

Asfalt er hakket opp og brostein løftet vekk. Første ledd i arbeidet med den nye sykkelveien i Fjordgata har nylig startet opp. Målet er at det skal være 600 meter gjennomgående sykkelvei i gata innen jul.