Har søkt etter fastleger sju ganger - fortsatt står 3000 uten

Melhus kommune har måttet lyse ut fastlegehjemmel for sjuende gang. Til sammen skal nå tre leger ansettes ved legesenteret, som ikke har hatt fast ansatt lege siden juni.

Monica Brækken er enhetsleder i Melhus kommune. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Morten Antonsen

Ved Gaula legesenter i Melhus kommune er det tre fastlegehjemler. Men de tre legene som eier legepraksisen ved senteret gikk ut av sine hjemler i henholdsvis juli 2020, november 2020 og juni 2021.