Minneord Trond Kopperud

Vi har mistet vår kjære gode kollega, høyt verdsatte lærer og umistelige venn, Trond Kopperud.