Minneord Mads Løkeland Stai

Det var med stor sorg vi i helga mottok beskjed om Mads Løkeland-Stais bortgang. Mads var engasjert i Naturvernforbundet både lokalt, regionalt og nasjonalt, og hans kunnskap, innsikt og oversikt innen mange saksområder gjorde Mads dypt respektert og verdsatt. Mads var styremedlem i Naturvernforbundet i Trøndelag, aktiv i lokallaget i Orkland og ble i 2018 utnevnt til æresmedlem i Naturvernforbundet.