Lovte å stoppe reform - vet ikke hva de skal gjøre med 4000 nye drosjer

Den nye regjeringen har lovt å stoppe frislippet i drosjenæringen raskt, men vil trolig slite med å trekke tilbake løyvene som allerede er delt ut. I tillegg kan EØS-avtalen stikke kjepper i hjulene.

Det å gjøre noe med alle de nye bilene, som er den største synlige konsekvensen av taxireformen i dag, er ikke ukomplisert.   Foto: Christine Schefte

Den nye regjeringen har lovt å «stoppe frislippet i drosjenæringen».