Minneord Niels Andreas  Stolt-Nielsen

Niels Andreas Stolt-Nielsen døde 5. oktober 80 år gammel. Med ham er en foregangsmann innen norsk nevrokirurgi gått bort.