Minneord Reidar Due

Hedersmannen og samfunnsbautaen Reidar Due sovnet fredfullt inn den 29. oktober nesten 100 år gammel. I forholdsvis ung alder ble gårdbrukeren på Mo gård i Levanger styreformann i Nordenfjeldske Treforedling A/S på den konstituerende generalforsamlingen 1. mars 1962, som var forløperen til Norske Skog. Han hadde allerede da et glødende engasjement og bred erfaring fra næringslivet og landbrukets organisasjoner, som styremedlem i Van Severen, direksjonsmedlem i A/S Forretningsbanken, styreformann i Bøndenes Salgslag i Trondheim og styremedlem i Inn-Trøndelag Skogeierlag.