- Omvendt Robin Hood-politikk: - De tar fra de fattige og gir til kommunekassa

60 prosent av kommunene i Trøndelag kutter i sosialhjelpen til familier som mottar barnetrygd.

Birgitte Lange er generalsekretær i Redd Barna.  Foto: Rune Petter Ness

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de fleste kommunene i Trøndelag regner barnetrygden som inntekt når de beregner hvor mye en familien skal få i sosialhjelp. Se hva som gjelder i din kommune i oversikten under.