Minneord Erik Hjorth-Hansen

Professor Erik Hjorth-Hansen døde den 10. desember, 88 år gammel. Han var en kjær kollega, kjent for sitt arbeid med svingning av broer i vind.