Her henger Meråkerbanen i løse lufta

Omlag 15 meter av jernbanen svever over et fire meter dypt krater, og Bane Nor har også oppdaget flere andre skader på Meråkerbanen.

Bilder viser hvordan bekken har gravd ut grunnen under jernbanelinja.  

Meråkerbanen er stengt i en uke framover etter det Bane Nor omtaler som en «utglidning». Grunneier Lennart Evjen tror det vil ta lengre tid enn som så å utbedre skaden.