Minneord Arne Johannesen

Arne Johanessen fra 2001, ved siden av en Norsk Data minidatamaskin fra 80-tallet.  

Arne Johannesen, vår gode kollega gjennom et langt liv, døde den 18. februar i Trondheim 90 år gammel. Han ble ansatt ved Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt, EFI, i 1961 etter å ha fullført et stipendopphold ved University of Alberta i Edmonton, Canada. Han dro til Canada for å studere en fysisk basert modell for kraftnettet som besto av små generatorer, transformatorer og andre komponenter. Men da han kom dit oppdaget han en boks som det sto "ROYAL McBEE-LGP30 Digital Computer" på. Han fattet interesse for denne boksen i stedet, og da ble han hektet på datateknologi.