Internasjonal kvinnedag, 8. mars:

I 1915 ble kvinnedagen markert for første gang i Norge

I oversikten under finner du paroler fra de siste fem ti-årene. Kampsakene er fortsatt likestilling, likelønn og kvinneundertrykking. Parolene danner den politiske plattformen for folketoget.

– Kampsakene har vært mange siden kvinnedagen ble arrangert for første gang i USA i 1908, og deretter vedtatt som en internasjonal markeringsdag i 1910. Mange kamper er vunnet siden den gang. Vi har imidlertid fortsatt et godt stykke å gå, nasjonalt og internasjonalt, før vi kan si at vi har nådd målet om likestilling. Sammen skal vi bidra til en stor og sterk markering av den internasjonale kvinnedagen her i Trondheim i 2022, skriver arrangørene på Facebook.