Minneord Per Christian Hemmer

Professor Per Christian Hemmer døde 5.februar, 88 år gammel, med sine nærmeste rundt seg.