Minneord Rita Lucia Endresen

Det gikk en varm vind av vemod og sorg gjennom vennekretsen både i vårt land, og blant Rita Lucia Endresens mange venner i andre land, da beskjeden kom om at vår gode venn hadde sovnet inn skjærtorsdag 14. april, bare 66 år gammel.