Minneord Alf Ottar Brubakk

Professor Alf Ottar Brubakk døde 5 april, 81 år gammel. Alf ble i 1972 første medisinske stipendiat ved Universitetet i Trondheim (UNiT), der han fikk som oppgave å knytte kontakten mellom medisinere og teknologer. Med kun ett års legepraksis fra Aukra etter medisinstudiene var dette en stor oppgave. Men Alf hadde vært formann i ANSA, og hadde erfaring i samarbeide og å knytte mennesker sammen. Studentengasjementet førte ham også til Nobel laureat-møtet i Lindau, som han selv forteller åpnet øynene hans for strategier som kan føre til vitenskapelige toppresultater, og for betydningen av akademisk frihet. Alfs arbeid siden da understøtter hans ideer om at interessant forsking skjer på grensene mellom etablerte fag.