Prosjektene som endrer Trondheim

De fem siste årene er det investert nærmere 5,5 milliarder kroner i veier, gang- og sykkelfelt, kollektivtransport og parkanlegg i Trondheim.

Siden 2010 har byens bilister blant annet tatt i bruk Nordre avlastningsvei, E6 Øst mellom Grilstad og Nedre Elvehavn med Strindheimtunellen, utvidelse av deler av Haakon VIIs gate til fire felt og fire felts vei Tunga - Rotvoll (Omkjøringsvegen) samt den første delstrekningen på nye E6 Sør.