Fant tonen på Rockheim

16 eldre hjemmeboende og ni elever fra Byåsen videregående skole fant tonen da de besøkte Rockheim sist uke.

1 ) Ford Thunderbirden fra 1960 vekker beundring hos de eldre 2) I prosjektet «Eldre møter unge» lærer elevene kommunikasjon, holdninger, verdier og etikk og det å vise praktisk omsorg. 3) Elevene Erika Timm Jegerstedt og Kim Sverre Frantzen sørger for at pensjonistene er klar for dagsbesøket på Rockheim 4) - Kom med ønsker fra jukeboksen, oppfordrer omviser Tore Bugge Pedersen vded Rockheim. 

Besøket, som omfattet omvisning og lunsj, var et tilbud i pilotprosjektet «Eldre Møter Unge» (EMU).