Hun er anonym (27)

Runa Sandvik mener alle bør være anonyme på internett, i solidaritet med dem som ikke har noe annet valg.

Nettsikkerhet: Runa Sandvik har jobbet med The Onion Router (TOR) og driver nå med sikkerhetsutvikling og opplæring i bruk av digitale sikkerhetsverktøy.   Foto: ODD MEHUS

Hun gikk fra NTNU-studier til å jobbe med et anonymitetsprogram for nettsurfing og videre til å arrangere fest sammen med Edward Snowden på Hawaii, kun måneder før han ble verdens mest kjente varsler.